Her kunne man tatt ut verdier for milliarder - istedet gjør barn i Kongo jobben

Blåfjella-Skjækerfjella nasjonalpark er Norges 4. største nasjonalpark. Fredningsstatusen setter en stopper for gruvedrift i fjell som har blant annet kobolt.   Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Elektrifisering av verdens bilpark gjør koboltforekomster i Skjækerfjella svært interessante. Verdiene i malmforekomstene i Gruvan i Brattåsen representerer milliarder av kroner om de tas ut av fjellet. Men skal det bli ny gruvedrift i Skjækerdalen må fredningen av området oppheves.