For krevende å drive videre alene - ber kommunen om å ta over

Mølnå barnehage i Markabygda søker om virksomhetsoverdragelse til Levanger kommune.   Foto: Mølnå barnehage

Nyheter

Mølnå barnehage i Markabygda søker nå om virksomhetsoverdragelse til Levanger kommune for å fortsette driften. Stadig nye og flere krav til bemanning og pedagognorm har gjort det vanskelig å drive barnehagen videre som en liten privateid, selvstendig barnehage. Førstkommende onsdag får dermed politikerne i formannskapet i Levanger avgjøre om kommunen skal ta over driften.