Arrangerer vegmøte om E6 gjennom Levanger

Næringsforeningen i Levanger inviterer til veimøte om ny E6. 

Nyheter

Bjarne Håkon Hanssen er møteleder når Næringsforeningen i Levanger inviterer til veimøte torsdag 16. januar.

Møtet skal foregå på Falstadsenteret og temaet er ny E6 gjennom Levanger.

Hovedinnlegget vil bli av Johan Arnt Vatnan, som er prosjektdirektør i Nye Veier.

Bjarne Håkon Hanssen leder veimøtet. Foto: Morten Holm / Scanpix  Foto: Morten Holm, NTB scanpix

Ifølge Næringsforeningen vil det bli orientering og diskusjon om plan for- og effekt av ny E6 i Trøndelag.

Møtet vil ta for seg spørsmål rundt hvordan vil trasévalg, kryssplassering, hastighet og bruk av dyrket mark påvirke kommunen, næringslivet og miljøet i framtiden.

Møtet er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer.