Et område med 250 år gamle grantrær fredes

Blåfjella Skjækerfjella Vera  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Nasjonalparken i Blåfjella-Skjækerfjella er nylig blitt utvidet. Årsaken er hensynet til skogvern og naturmangfold.