Bur seg på å drikke vann som leveres fra det offentlige, men må først fikse nye rør

Stadig flere av de private vannverkene overtas av det kommunale, og nå står Naustberget i Markabygda for tur.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Naustberget vasslag i Markabygda har søkt om kommunal garanti for etablering av nytt ledningsnett.