Etter at de gjorde om krysset har det ikke vært alvorlige ulykker her

Her fra like før åpningen av det nye krysset. Vegvesenet har så langt fått rett i at det ville gi bedre trafikksikkerhet. 

Nyheter

Vi skal selvsagt være forsiktig med å konkludere ettersom tidsperioden er kort, men mye tyder på at det har blitt tryggere å ferdes i Mulelia etter at den ulykkesbelastede strekningen ble utbedret og fikk ny kryssløsning.