Nå får de lov til å rive Goman-fabrikken

52 byggesaker i referatsakslista i Verdal.
Nyheter

Utvalg Plan og Samfunn i Verdal kommune tar tirsdag en ny bunke referatsaker til orientering. På listen står følgende saker: