Søkte ikke tillatelse for en rekke scooterturer til hytta - nå får han svi

Mannen kjørte ulovlig inn til en hytte på Frolfjellet gjentatte ganger i 2018 og 2019. Dersom han hadde søkt, ville kommunen ha gitt ham tillatelse (Arkivfoto).   Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

En levangermann i 60-årene er tiltalt for å ha brutt motorferdsellovens paragraf 12 om motorferdsel i utmark og vassdrag uten tillatelse. Scooterturene ble gjort til hytta på Frolfjellet i perioden 12. mars 2018 til 26. mars 2019. Ifølge tiltalen brukte han scooter ulovlig cirka 15 ganger uten å ha løyve eller tillatelse til kjøringen. Han bøtelegges med et krav på 10.000 kroner, noe som er 2.000 kroner lavere enn opprinnelig tenkt. Årsaken er at han klaget på det opprinnelige forelegget. Da uttalte Levanger kommune at han ville ha fått løyve til kjøringen dersom han hadde søkt om det til kommunen.