Nye vedtekter: Foreslår å forby tigging og camping, og kreve nattero etter klokken elleve

Mellom klokken 23 og 06 skal det være nattero i sentrum hvis de nye politivedtektene vedtas. 

Nyheter

Formannskapet i Levanger får onsdag forslaget til nye politivedtekter på sitt bord. Kommunedirektøren foreslår at vedtektene sendes ut på høring, og slik blir det nok. På samme måte bestemte formannskapet i Verdal før jul å sende tilsvarende vedtekter på høring. Fristen for å gi innspill er 3. februar i Verdal, og blir 12. mars i Levanger.