Støtte til barn og unge: Motor og mekking sist på lista

Motor kommer ikke opp på lista når penger til å inkludere barn og ungdom skal fordeles.   Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Søkeren «Drive for life inspire Verdal» anbefales ikke engang å få støtte i den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Kommunen ønsker at «lavinntektspengene» skal gå til et bredere spekter av barn.