Støtter rådmannen – vil utrede framtidens Stiklestad og utviklingen av SNK

Ordfører Pål Sverre Fikse vil utrede alle deler av Stiklestads framtid, og sier det er viktig at debatten ikke bare går rundt spel eller ikke spel.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Torsdag skal formannskapet i Verdal behandle en egen sak om Stiklestad Nasjonale Kultursenter. Rådmannen innstiller da på fem punkter, som skal bane vei for framtidens rolle for SNK. Et av punktene slår fast at det må utredes hvordan SNK skal utvikles for framtiden.