Stiklestad Eiendom møter ny motstand. Flertallet mener tidligere vedtak om Kvislaparken er ugyldig.

Nyheter

Mai 2019: Ja til utbyggingsplaner. Januar 2020: Ugyldig vedtak.