Noen elever tør ikke rekke opp hånda eller overnatte hos en venn. Det skal denne gruppa prøve å forhindre.

Prosjektgruppa som består av Jo Magne Ingul, Randi Haugskott (bak f.v.), Marit Molde, Torkjel Øyen, Kari Hveem (bakerst f.v.), Hilde Reitan og Randi Skogmo Haga (ikke på bildet) jobber for å forebygge angst og depresjoner hos ungdom.   Foto: Marte Skjesol

Nyheter

To skoler i Levanger deltar i studien som har som mål å forebygge angst og depresjoner.