Rådmannen ville avvise søknaden - politikerne flyttet den opp på lista

Verdal motorsenter  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Fotball, dans og klatring står høyt i kommunens vurdering av støtte til barn og unge, mens motorsport og mekking havner nederst. I utgangspunktet så det også mørkt ut for søkeren «Drive for life inspire Verdal», da den fra rådmannens side ikke engang ble anbefalt å få støtte i den nasjonale tilskuddsordningen for å inkludere barn og unge. Kommunen ønsket at «lavinntektspengene» skal gå til et bredere spekter av barn, men Senterpartiet ville ha en prioriteringsliste som så noe annerledes ut enn rådmannens.