Samstemt formannskap: Nei til nedsalg av SNK-aksjer

Silje Heggdal Sjøvold (H) signaliserte at nedsalg av SNK-aksjer ikke er aktuelt. 

Nyheter

Formannskapet i Verdal er samstemte i ambisjoner og rollen til Stiklestad både mot 2030 og etter nasjonaljubileet.