Utsatte oppkjøp med knappest mulig margin. – Jeg er veldig skuffet over vedtaket

Mølnå barnehage i Markabygda søker om virksomhetsoverdragelse til Levanger kommune. Politikerne gikk imot rådmannen og satte ut saken.   Foto: Mølnå barnehage

Nyheter

– Jeg er veldig skuffet over vedtaket. Vi hadde ikke sett for oss at det ble vedtatt en utsettelse av virksomhetsoverdragelsen. Dette skaper usikkerhet for oss ansatte og for barna og foreldrene, sier barnehagestyrer og eier av Mølnå barnehage i Markabygda, Kathrine Keiserås Haugen etter formannskapsmøtet onsdag.