Trosser kommuneoverlegens ønsker. Helsedirektøren vil ikke at hele Steinkjer skal sokne til Sykehuset Levanger.

Tor Åm, administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter