Når nyskolen står ferdig, vil de ha gangveg her

Nyheter

Ny skole på Stiklestad får leksdalingene til å tenke på trafikksikkerheten til barna.