– Det er satt ut falske rykter av grunner jeg ikke forstår

Tor Åm, administrerende direktør ved Helse Nord-Trøndelag.   Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

– Jeg har aldri tenkt, sagt eller ment at innbyggerne i Steinkjer bør ha Namsos som akuttsykehus.