Sa ja til å undersøke milliardverdier: – Men for enkelte er nok området mer hellig enn Stiklestad

Ordfører Pål Sverre Fikse og rådmann Jostein Grimstad.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Koboltforekomstene i Skjækerfjella kan bli undersøkt nærmere. Flertallet av politikerne i Verdal vil vite mer om hva som finnes av verdier.