Seks år etter at han tok sitt livs dårligste valg, flytter han sammen med sin far til Levanger. Nå er drømmen å få nytt liv i hestegården.

Jan Ove Selnes har tatt over leieavtalen på Solstad gård sammen med sin far.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

I desember tok Jan Ove Selnes (27) og far Svein Ove Selnes (56) valget om å flytte fra Averøya til Solstad Gård på Nesset i Levanger, og målet er klart, de vil at det igjen skal bli et hestemiljø på gården.