Frustrert datter: – Min mor skulle vært på sykeheim med døgntilsyn

Åse Bjørken sitter i omsorgsleighet på Ørmelen. Dattera Laila Storstad mener moren med sin helsetilstand trenger et bredere og tettere omsorgstilsyn. Foto: Privat 

Nyheter

Åse Bjørken (76) er sterkt svekket av kols og i svært liten grad i stand til å vare på seg selv. Nå sitter hun i en omsorgsleilighet på Ørmelen, et tilbud som de pårørende mener er for dårlig.