Arrangerer konferanse for pårørende - kjent fotballspiller forteller sin historie

N.K.S. Veiledningssente arrangerer konferanse for pårørende og fagpersoner. Fra venstre: Åse Prestvik (Blå Kors Lade behandlingssenter), Rita Rødseth, Dolores Brox (begge fra Kompetansesenter Rus ved St.Olavs Hospital), Karin Tuvmarken, Eva Grøntvedt og Anne-Gudrun Klæth Lyngsmo (N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge AS).  

Nyheter

N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge fyller 10 år i mars 2020. I den sammenheng arrangeres konferansen «Sjef i eget liv – alle er vi pårørende» 16. mars.

Konferansen arrangeres i samarbeid med Kompetansesenter Rus Midt-Norge ved St.Olavs hospital og Blå Kors Lade behandlingssenter. Målgruppen er både fagpersoner og pårørende til mennesker med psykisk sykdom og rusproblemer, og konferansen avholdes på Stjørdal.

– Vi har vært så heldige å få tre svært spennende foredragsholdere til konferansen, sier Karin Tuvmarken, daglig leder. Ole Martin Årst er tidligere fotballproff, og vil holde foredraget «Fra sliten pårørende til stolt bror», hvor han snakker om kontrastene mellom livet som profesjonell fotballspiller, og livet som pårørende til en rusavhengig. I tillegg kommer Helga Melkeraaen, som i 2018 ble hedret med Kongens fortjenstmedalje for sitt bidrag for å gi en stemme til sårbare barn i rusfamilier. Foredraget hennes vil handle om barn som pårørende. Psykologspesialist og psykoterapeut Per Isdal kommer også, med foredraget «medfølelsens pris». Isdal etablerte i 1987 behandlingstilbudet «alternativ til vold» for menn med volds- eller aggresjonsproblemer mot sin samlivspartner. Etter å ha jobbet med dette, begynte han selv å oppleve flashbacks, hodepine og konsentrasjonsvansker, og foredraget hans handler om sekundærtraumatisering og utbrenthet. Han vil ta for seg en rekke strategier for å forebygge og bearbeide belastning når man jobber innen helse- og sosialfeltet, eller når man står i en omsorgsrelasjon.

– Vi tror konferansen vil gi god og nyttig påfyll til både pårørende og fagpersoner. Vi lover en interessant dag med nye perspektiver og ny kunnskap, sier daglig leder Karin Tuvmarken ved N.K.S. Veiledningssenter for pårørende Midt-Norge AS.