Dette er dårlig nytt for de som drømmer om å ta ut millardverdiene i Skjækerfjella

Slike kart med vernesoner blir gruveaktører «skremt av». Seksjonsleder Marte Kristoffersen hos Direktoratet for mineralforvaltning orienterte lokalpolitikerne om temaet.  Foto: Tor Ole Ree

Nyheter

Internasjonale interesser står ikke i kø for å melde seg til en mulig mineralutvinning i Skjækerfjella.