Henlegger saken om båtulykken der to personer omkom

Malviks ordfører Ingrid Aune og kommunepsykolog i Namsos Eivind Olav Kjelbotn Evensen omkom da fritidsbåten de satt i gikk på Lokkarskjæret utenfor Namsos i fjor sommer. På bildet er det lavvann og skjæret er godt synlig, men det var høyvann og mørkt da ulykken inntraff.   Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Nyheter

Trøndelag statsadvokatembeter har henlagt saken om båtulykken der Eivind Olav Kjelbotn Evensen og Ingrid Johansen Aune omkom ved Lokkarskjæret i Namsos natt til 1. august i fjor.

– Etterforskningen har påvist at flere faktorer kan ha virket inn på hendelsesforløpet, og det har ikke latt seg gjøre å fastslå med sikkerhet hva som forårsaket ulykken, skriver politiadvokat Åsta Elden i en pressemelding tirsdag.

Politiet foretok grundige tekniske undersøkelser av både båten og åstedet etter ulykken. De gjennomgikk også båtens kartplotter og andre relevante datakilder. I tillegg er det foretatt en rekke vitneavhør. Etterforskningen har likevel ikke med sikkerhet fastslått hvem som var fører av båten på ulykkestidspunktet. Det ble rutinemessig tatt blodprøve av begge de forulykkede.

– Vi kommer av hensyn til de etterlatte ikke til å utgi ytterligere opplysninger knyttet til detaljer fra etterforskningen, opplyser politiadvokat Åsta Elden.

Dagens pressemelding offentliggjøres i samråd med de etterlatte.