Se flo-bildene: – Obs-varsel til båttrafikken

Storfloa tar med seg tømmerstokker og annet - obs-varsel til båttrafikken!  Foto: Solbjørg Emilie Espestøyl

Nyheter

Den høye vannstanden fortsetter, og da floa var på sitt høyeste tirsdag var både vår faste leverandør og lesere ute med kameraet.

  Foto: Solbjørg Emilie Espestøyl

Kor vart det tå Loråsstranda?  Foto: Solbjørg Emilie Espestøyl

Vatnet nådde nesten opp til kalkovnene.  Foto: S

Fra Rinnleiret.  Foto: Leif Arne Holme