Senterpartiet ville nedskalere - nå har rådmannen derimot funnet rom for å legge til en større idrettshall i nyskolen

Det er anleggsområde rundt Vinne skole, der et helt nytt skolebygg etter hvert ser dagens lys.  Foto: Tor Ole ree

Nyheter

Før jul ble det litt styr da Senterpartiet foreslo å nedskalere planene for nye Vinne og Ness skole. Det ble det ikke noe av. Istedet vedtok politikerne rådmannens forslag til kostnadsramme, og dessuten et forslag fra Arbeiderpartiet om å se på muligheten for å innlemme en større idrettshall i skolen - slik det fremgikk av forprosjektet.