Utfordrer Sintef om Ørin Nord

Søkelyset rettes mot «bærekraft» og det grønne skiftet. Her Ørmelen og deler av Industriparken i bakgrunnen. 

Nyheter

Er Ørin Nord egnet som lokalisering for framtidig næringsvirksomhet?