Klagen fra beboerne er avvist - nå må Fylkesmannen avgjøre

Tilbygget er tenkt bygd på sørsiden. Det er på motsatt side av inngangspartiet som vi ser her. 

Nyheter

Beboerne i Sentrum Terasse fikk ikke medhold i sin klage på bruksendring og planlagt utbygging av Jernbanegata 7.