Litt surr med stedsnavn. Her er veiprioriteringene.

Vistvik 

Nyheter

Millioner skal brukes på å fikse kommunale veier Verdal. Rådmannen opplyste i planmøtet tirsdag at det er brukt feil navn i saksopplysningene.