Frykter tomme fjøs - mener politikerne må ta grep

Tore Bjørkli er landbruksdirektør i Trøndelag. Nå ønsker de å stimulere til at flereproduserer melk på små- og mellomstore bruk.  Foto: Anders Romsøy Johansson

Nyheter

– Vi er rett og slett bekymret for at antallet melkebønder går ned. Dette går igjen utover produksjonsmiljøene flere steder i Trøndelag.