Fløtta hit

Har turnert Europa og spilt på Hove - ble levangsbygg og måtte dempe seg

Nyheter

Nå trives han best i telt på fjellet eller hjemme på Ekne.