Verdal kommune tar seksuell helse blant utviklingshemmede på alvor

Øverst fra venstre Veronika Kolstad Olsen, Janne Kristin Hermann og Linda Barøy. Nederst fra venstre Annette Solberg, Wenche Fjeld, Viktor Valderaune og Gerd Hilde Lunde. 

Nyheter

Den 21. april i år arrangerer kommunen i samarbeid med Naku (Nasjonalt kompetansemiljø om utviklingshemming), USHT Trøndelag (Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester) og Likestillingssenteret en gratis konferanse for miljøterapeuter, ledere, fagansvarlige, fagarbeidere, lærere, helsesykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre ansatte i kommuner og spesialisttjenester som jobber med mennesker med utviklingshemmede. Pårørende inviteres også.