Går det virkelig an å lage sang om et sånt tema? Ja, mente han.

Rune Holmlimo slipper sang om et tema man kanskje ikke skulle tro var mulig å lage en brukende sang på. 

Nyheter

Rune Holmlimo har jobbet som HMS-rådgiver i over 20 år, og nå baker han også HMS-strategier inn i lyrikken.