Fra mandag er det helt forbudt for besøkende

Fra mandag 16.3. innføres det generelt besøksforbud ved Sykehuset Levanger.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

Søndag ettermiddag fikk sykehusene beskjed fra Helsedirektoratet om å styrke besøkskontrollen.

Kommunikasjonssjef Svein Karlsen forteller at dette umiddelbart blir fulgt opp av Helse Nord-Trøndelag.

– Fra mandag 16.3. innføres det generelt besøksforbud. Dette innebærer også at sykehusene i Levanger og Namsos vil ha nattestengte innganger for publikum fra i kveld, opplyser Karlsen.


I en pressemelding forteller han at dette er gjeldende regler for besøk ved sykehusene. Legg merke til at unntak kan gjøres for pårørende til kritisk syke, fødende og barn.


  • Det innføres strengere besøksrestriksjoner med adgangskontroll ved hovedinngangene fra mandag 16.3. Sykehuset blir nattestengt fra kveld 15.3.
  • Kun pasienter som trenger ledsager/assistanse kan ha med pårørende inn på sykehuset under sykehusoppholdet. Ledsager må være frisk.
  • Øvrige pasienter kan dessverre ikke få besøk så lenge koronautbruddet varer.
  • Unntak gjøres for etter telefonisk avtale med avdelingen de skal besøke.
  • Besøksforbudet gjelder også frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved sykehusene.