Nytt kaianlegg i rute

Nyheter

Miljøvennlig utskipningsanlegg for fremtiden er i rute. Det nærmer seg nå ferdigstillelse for det nye havneanlegget for lagring og utlasting av kalkstein på Ørin.