Arbeidsledigheten nær femdoblet på 14 dager i Trøndelag. Høyeste ledighet siden andre verdenskrig.

Arbeidsledigheten i landet er den høysete siden andre verdenskrig.  Foto: Vidar Ruud

Nyheter

Ifølge foreløpige tall fra Nav var det tirsdag 291 000 helt ledige personer i Norge. Dette utgjør 10,4 prosent av arbeidsstyrken i landet.