Disse tilbudene er åpne: Noen trenger rask psykisk helsehjelp, andre tar det med ro

Mange blir sittende ekstra mye alene i disse kronatider. For noen kan en frivillig telefonvenn være et alternativ. Andre kan trenge mer profesjonell hjelp. Foto: Frank May / NTB scanpix  Foto: Frank May

Nyheter

Folk reagerer forskjellig på alt snakket og faren for å bli smittet av korona. For noen kan dager og uker med mer isolasjon føre til angst, depresjon og søvnvansker. Andre kan ty til rusmidler, mens noen sitter ensomme og grubler.

Tilbyr samtaler

I Levanger tilbys individuelle samtaler på telefon ved hjelp av videokonferanse.

De ansatte i Rask psykisk helsehjelp er psykiatrisk sykepleier Berit Nøvik, spesialsykepleier Helmer Engen og psykolog Hilde Reitan.

– Dette er et gratis lavterskeltilbud for innbyggere i Levanger kommune. Vi ønsker å tilby rask hjelp uten lang ventetid til deg som har nyoppståtte psykiske plager, informerer de på kommunens hjemmeside.

Tjenesten holdes åpen så lenge de som personell ikke blir omdisponert.

Ikke de meste alvorlige

Tilbudet gjelder ikke for alvorlige psykiske lidelser. Personer som tidligere har vært i behandling eller venter på behandling i spesialisthelsetjenesten følges opp utenom dette lavterskel-tilbudet. I akutte tilfeller er det fastlege eller legevakt som må kontaktes, i verste fall ambulanse/medisinsk nødtelefon 113.

Rask psykisk helsehjelp tar heller ikke imot henvisninger fra fastlege eller annet helsepersonell. Den enkelte må selv ta kontakt.

En mulighet for folk utenom det kommunale tilbudet er Mental Helses hjelpetelefon, 116 123. Det er en gratis, døgnåpen telefontjeneste. Der kan det også ringes inn anonymt.

Stengte lokaler

I Verdal er lokalene til Avdeling psykisk helse stengt for besøkende for å begrense koronasmitte, men det gis likevel fortsatt tjenester.

Verdal har ikke tilbudet organisert som «Rask psykisk helsehjelp», men har likevel tilbud som er rettet mot denne målgruppen.

Avdelingsleder psykisk helse Torill Thun sier hun forventer at det kan bli et økende behov for psykisk hjelp som følge av korona-utbruddet.

– Vi forventer at det blir mer henvendelser. Nå er det ennå tidlig etter utbruddet, og mange er avventende på hva som skjer.

Verdal hjelper Verdal

– Mange sitter mer eller mindre ensomme rundt omkring?

– Ja, og det er en problematikk som vi også har gjennom hele året. Å være ensom er ikke sykelig, men kan handle om sosiale nettverk. Vi får nå også hjelp fra frivilligheten, og det er blant annet på Facebook opprettet «Verdal hjelper Verdal», sier Thun.

Det jobbes med å organisere dette i samarbeid med Verdal kommune, Røde Kors og Sanitetsforeningene.

Verdal kommune oppdateres selv informasjon på sin hjemmeside, også råd og veiledning til de som har behov for ulik støtte og hjelp.

Reagerer forskjellig

Kommunepsykologene i Levanger og Verdal kommune gikk nylig ut med et felles brev der de kommer med råd i den situasjonen vi er inn i. De understreker at det er viktig å ha respekt for at vi er ulike og reagerer forskjellig i spesielle situasjoner som den vi er inne i nå.

Noen kan bli veldig engstelige, mens andre tar situasjonen med stoisk ro. Det er også normalt å ikke få reaksjoner. Vær derfor ekstra oppmerksom på hverandre. Særlig viktig er det at foreldre og andre omsorgspersoner forsøker å være sensitive for barn og ungdommers behov, og så godt de kan prøver å skille egne behov fra barnas.

Noen vil trenge mer nærhet enn vanlig, mens andre heller trenger mer alenetid når familien er samlet under karantene/sosial isolasjon over tid. Forsøk å derfor å organisere hverdagen best mulig for å ivareta de ulike behovene i familien.

Avslutningsvis oppfordrer kommunepsykologene om å følge statsminister Erna Solbergs råd: Vi skal ta vare på hverandre, uten å ta på hverandre, i denne krevende tida.