Trenger mer smittevernutstyr - frir til bedrifter i Verdal

Fagutviklingssykepleier Marte Rygh Selmer tar på seg smittevernutstyr i en sluse på isolatposten på Ullevål sykehus.   Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Nyheter

Verdal kommune gikk tirsdag ut med en oppfordring til leverandører og bedrifter i Verdal om å bidra med smittevernutstyr til kommunen.

– Ansatte i helse og omsorg jobber for fullt. På sikt blir det behov for økt tilgang på smittevernutstyr for å ivareta sikkerheten både til innbyggere og helsepersonell, og på grunn av koronautbruddet er det vanskelig å skaffe nok av dette, forklarer kommuneoverlege Ragnhild Holmberg Aunsmo.

Behovet gjelder:

Smittefrakker

Åndedrettsvern

Kirurgiske munnbind

Ansiktsvern (briller eller visir)

Hodebeskyttelse/hetter

Engangshansker

Skoovertrekk

Desinfeksjonsmiddel

Kravet er at utstyret må være godkjent smittevernutstyr med produktblad eller annen dokumentasjon på kvaliteten. Det er også viktig at det er uåpnede pakker.

I første omgang er det snakk om en kartlegging for å få en oversikt over hva som finnes i kommunen.

– Alle mulige leverandører av smittevernutstyr kan ta kontakt via denne lenken, oppfordrer kommuneoverlegen, som på forhånd takker for bidragene i det viktige arbeidet.