– Ikke nøl med å ta kontakt. Alle som trenger hjelp vil få hjelp.

Helsetjenesten understreker at befolkningen ikke må nøle med å ta kontakt hvis de trenger hjelp.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

Sykehusene reduserer planlagt aktivitet og klargjør avdelinger for behandling av et større antall pasienter med koronasmitte. Men det betyr ikke at akuttberedskapen for annen sykdom, skader og ulykker er redusert. Tvert om. Våre sykehus er åpen 24/7 med god beredskap knyttet til øyeblikkelig hjelp.

Helsetjenesten understreker at befolkningen ikke må nøle med å ta kontakt hvis de trenger hjelp.

Engstelige for at folk som trenger det ikke tar kontakt

– Antall innleggelser via våre akuttmottak er redusert siden nasjonen innførte strenge restriksjoner 12. mars. Antall pasienter inn til sykehusene har gått ned. Det er bekymringsfullt for vi tror ikke helt på at det er færre sykdomstilfeller under koronakrisen. Vi er engstelig for at personer som trenger sykehusbehandling ikke tar kontakt fordi de tror at sykehusene har redusert akuttberedskapen, sier sykehusdirektør Tor Åm og fagsjef Paul Georg Skogen.

Fra 12. mars til og med i går har Sykehuset Levanger hatt en nedgang på 31 prosent og Sykehuset Namsos en nedgang på 35 prosent sammenlignet med samme antall hverdager og helgedager i januar. I snitt 17-18 færre pasienter daglig til akuttmottakene for innleggelse.

Paul Georg Skogen fagsjef Helse Nord-Trøndelag Sykehuset Levanger. Tor Åm administrerende direktør   Foto: Tor J. Friberg

Øyeblikkelig hjelp gis på vanlig måte

– Det er svært viktig at befolkningen forstår at vårt personell står på vakt 24/7, og at akuttfunksjonen er intakt. Øyeblikkelig hjelp vil bli gitt på vanlig måte. Folk som trenger hjelp må ikke nøle med å kontakte AMK/sykehusene, legevaktene og helsetjenesten, understreker Åm og Skogen.

Sykehusledelsen har grunn til å tro at bevisst nedtrekk av planlagt aktivitet har frigjort kapasitet og kompetanse, og at flere pasienter får raskere avklart sin diagnose i akuttmottakene - men hele svaret ligget neppe her. Det er grunn til å frykte at enkelte ikke tar kontakt, selv om de trenger hjelp.

Ikke stengt for annen sykdom

– Vi ser ikke bort fra at noen har trukket den slutning av sykehusene er stengt for annen sykdom, andre helseplager og skader i forbindelse med koronakrisen. Dette er på ingen måte riktig. Sykehusene er ikke stengt, tvert om - vi har normal beredskap for øyeblikkelighjelp, sier sykehusdirektør Åm og fagsjefen Skogen.

Øyeblikkelig hjelp gis på vanlig måte.  Foto: Leif Arne Holme

Nedgang i antall henvendelser

Legevaktene og kommuneoverlegene i vår helseregion er også opptatt av å tydeliggjøre at folk ikke må nøle med å ta kontakt.

– Også ved legevaktene har det vært en nedgang i antall henvendelser. Det aller meste dreier seg om Covid-19 og krisen vi står i. Vi har ingen grunn til å tro at alle andre helseplager, sykdom og skader har «gått over». Det er derfor grunn til å be folk flest å være årvåken når det gjelder andre helseproblemer, sier kommuneoverlegene i de fire byene i helseregionen - Leif E. M. Vonen (Værnesregionen), Tommy A. Rehn (Innherred/Levanger), Sunniva J. N. Rognerud (Inn-Trøndelag/Steinkjer) og Anita Carlson (Midtre Namdal/Namsos).

Helsetjenesten er intakt

Kommuneoverleger, legevaktleger og fastleger er sammen med sykehusene opptatt av at innbyggerne skal føle seg trygg på at helsetjenesten er intakt, og at nødvendig døgnkontinuerlig beredskap er på plass.