Hard kamp om rektorjobb - mange lokale blant de 21 søkerne

Ivan Sundal er en av søkerne på stillingen..   Foto: Tor J. Friberg

Nyheter

21 personer har søkt på stillingen som kulturskolerektor i Levanger. Kulturskolen i Levanger må innen 1. august ha erstattet sin nåværende rektor, Oddbjørn Hagen, som går av med pensjon i slutten av august etter en overlappingsperiode. Kulturskolerektoren skal være en viktig del av kulturenhetens lederteam, og skal organisere og styre kulturskolens undervisning og arrangementer, samt utvikle prosjektet kalt Levanger som syngende kommune. Kulturskolen har også et samarbeid med Nord universitet som skal videreutvikles.