Næringslivet ber kommunen om omfattende krisehjelp

Verdal næringsforum med leder Ingrid Dahl Furunes har flere forslag til hvordan Verdal kommune kan hjelpe det lokale næringslivet i koronakrisen. Her fra et frokostmøte for et par år siden. 

Nyheter

Før helgen sendte Verdal næringsforum en henvendelse til kommunen ved formannskapet, der de foreslår en rekke tiltak som kan bidra til at det lokale næringslivet kommer gjennom koronakrisen så godt som mulig.