Ordførerne krever mer pengehjelp til bedriftene. – Dette er ikke nok.

Anita Ravlo Sand og Pål Sverre Fikse sitter begge i samhandlingsrådet for næringslivet på Innherred.   Foto: Anders Vinje

Nyheter

Kommunene i Innherredsregionen og næringsaktørene de samarbeider med i Samhandlingsrådet for næringslivet på Innherred går nå sammen om å kreve flere tiltak og mer støtte til lokalt næringsliv som følge av koronakrisen. De mener at det ikke er nok å legge til rette for mer gjeld i bedriftene.