Personbiltrafikken på E6 i Verdal er nesten halvert. Men det kjører flere vogntog.

Totaltrafikken på E6 i Vinne fra dag til dag i perioden 24. februar til 25. mars. Hverdagstrafikken har gått ned fra 16.000 tusen på det høyeste til 9.000 på det laveste. I helgene fra 9600 til 4600.  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

I en normaluke passerer det omlag 100.000 kjøretøy forbi vegvesenets målepunkt på E6 i Vinne. I forrige uke var det godt under 60.000 kjøretøy som ble registrert.