«Vi snakker om flere hundre mulige arbeidsplasser»

Helge Westerfjell (f.v), Ivar Sølberg, Trond Stensland og Levin Sverre Nestvold mener at Verdal kommune må stanse handelslekkasjen til nabokommunene ved å åpne for mer næringsetablering ved E6.  

Nyheter

Trond Stensland er en aktiv eiendomsutvikler og mangeårig næringslivsaktør i Verdal og Innherredsregionen. Nå går han i front for å få endret reguleringsbestemmelsene for tomteområdet mellom Boby'n og Coop-tomta. Verdal kommune har satt av området langs E6 og opp mot de to rundkjøringene ved Havneveien til plasskrevende handel. Dette er et område hvor de ser for seg en rekke ulike etableringer, i både stor og liten skala.