De kjemper i fronten. Vi har vært på innsiden. Hos intensivsykepleierne.

Fra venstre Per Ivar Sakshaug, Håvard Aunet og Hilde Hofsli er 3 av de 42 intensivsykepleierne som holder intensivavdelingen på Sykehuset Levanger i gang i disse koronatider. Bildet til venstre: Intensivsykepleiestudent Ane Trine Thingstad på et av rommene hvor de ligger en koronasyk pasient.  Foto: Siv Lyngstad

Nyheter

– Vi innser at vi er samfunnskritisk personell, sier Håvard Aunet (43). Han er en av 42 intensivsykepleiere på Sykehuset Levangers intensivavdeling.