Gammel og ufør - ber om lov til å få fyre med olje

Gamle oljefyrer, som på illustrasjonsbildet her, er ikke lenger lov å bruke til oppvarming av bygg i Norge, men det kan gjøres unntak i helt spesielle tilfeller.  Foto: Versageek / Wikimedia Commons

Nyheter

I slutten av april dumpet det en søknad inn i postkassa til Levanger kommune, der en eldre innbygger i kommunen søkte om dispensasjon fra forbudet mot å varme opp boligen med fyringsolje.