Planlegger nytt tankanlegg for drivstoff

Det er på tomta til nede til høyre, rett ovenfor Norsk Scania, at det nye tankanlegget planlegges.  Foto: Anders Vinje

Nyheter

Trøndelag Diesel AS har søkt om etablering av tank- og fyllanlegg på industriområdet.