Morgenrapporten

Fisket ulovlig i vassdraget - tatt på fersken

Hoplaelva renner fra Hammervatnet og ut i Hoplafjorden. Arkivfoto: Roger M. Svendsen  Foto: Roger M. Svendsen

Nyheter

Statens naturoppsyn har anmeldt to personer for tyvfiske i Hoplavassdraget, etter at de ikke hadde betalt fiskeavgift før de fisket i Hoplaelva tirsdag. Fisket ble utført samme dag, og politiet loggførte lovbruddet klokken 20.36.