Åtte søkere vil bli rektor ved Garnes. Samme stilling i Vuku lyses ut igjen.

Britt Tønne Haugan er en av åtte søkere på rektorstillingen ved Garnes oppvekstsenter.  Foto: Marte Skjesol

Nyheter

Fem menn og tre kvinner har søkt på stillingen som rektor ved Garnes oppvekstsenter. Søkerfristen gikk ut mandag. Rektorstillingen er en heltidsstilling, som er ledig fra 1. august, og 25 prosent av stillingen går med til undervisning. Garnes oppvekstsenter har 35 elever og sju lærere, samt fire øvrige ansatte ved boligfeltet i Inndalen.